Initial Audio共1篇
著名插件和音色发行商 initialaudio.com
Initial Audio推出春季促销,插件和声音包可享受高达80%的折扣-

Initial Audio推出春季促销,插件和声音包可享受高达80%的折扣

Initial Audio宣布推出春季大减价,为其虚拟乐器、效果插件和扩展包提供高达80%的折扣。 该优惠包括旗舰的Heat Up 3虚拟乐器(现为99美元)、流行的Reverse和Slowmo半程插件(每个仅9.99美元)...
1年前
031